Scroll to top
URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

URMA – Perspektywy strategiczne „Krainy Czarnego Bzu”

21 września 2014

Opracowanie eksperckie w ramach projektu URMA, zawierające propozycje programowe obejmujące zagadnienia z zakresu demografii, kapitału społecznego i ładu przestrzennego w kontekście współpracy miejsko-wiejskiej, do Strategii Rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej Województwa Zachodniopom…

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

URMA – Przewodnik dobrych praktyk

21 września 2014

Przewodnik prezentuje dobre praktyki partnerstw miejsko-wiejskich, w różnym zakresie ich funkcjonowania: struktury organizacyjno-prawnej, inicjatyw związanych z żywnością: produkcja, dystrybucja, konsumpcja, metodologii konsultacji społecznych, inicjatyw związanych z turystyką oraz funduszy…