Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego – raport końcowy 2015

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Dokument wskazuje przebieg tras rowerowych i jest podstawą do spójnego rozwoju sieci tras rowerowych, wykorzystującego walory turystyczne województwa, a także racjonalizacji wykorzystania środków finansowych, niezbędnych do budowy infrastruktury rowerowej. Koncepcja będzie służyć wszystkim interesariuszom do realizacji przyszłych inwestycji w zakresie rozwoju turystyki rowerowej.

Projekt Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Opracowanie określiło 4 priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

 

Aktualizacja informacji / 1 grudnia 2018

Pragniemy poinformować, że dostępna jest już nowa wersja dokumentu na rok 2018, znajdziecie ją Państwo w zakładce Koncepcja Tras rowerowych – więcej informacji

Załączniki:

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Raport końcowy z prac nad projektem.

Załącznik nr 1 – Słownik pojęć

Załącznik nr 2 – Klasyfikacja znaków rowerowych dla rowerzystów

Załącznik nr 3 – Przykładowa ankieta inwentaryzacyjna wysłana do gmin

Załącznik nr 4.1 – Planowany przebieg Trasy Nadmorskiej (NMR)

Załącznik nr 4.2 – Planowany przebieg Trasy Pojeziernej (PJZ)

Załącznik nr 4.3 – Planowany przebieg Trasy Bałtyk – Wałcz (BKW)

Załącznik nr 4.4 – Planowany przebieg Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew (TOZ)

Załącznik nr 5.1 – Zestawienie kosztów Trasy Nadmorskiej (NMR)

Załącznik nr 5.2 – Zestawienie kosztów Trasy Pojeziernej (PJZ)

Załącznik nr 5.3 – Zestawienie kosztów Trasy Bałtyk – Wałcz (BKW)

Załącznik nr 5.4 – Zestawienie kosztów Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew (TOZ)

Załączniki nr 6.1 – 6.17 Mapy inwentaryzacyjne tras priorytetowych:

Trasa Bałtyk – Wałcz

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 1 z 3

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 2 z 3

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 3 z 3

Trasa Nadmorska

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 1 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 2 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 3 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 4 z 4

Trasa Pojezierna

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 1 z 6

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 2 z 6

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 3 z 6

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 4 z 6

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 5 z 6

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 6 z 6

Trasa Myśla – Tywa – Odra – Zalew 

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 1 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 2 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 3 z 4

Mapa: Inwentaryzacja tras priorytetowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 4 z 4

Załączniki nr 7.1 – 7.17 Mapy z przebiegami tras z podziałem na rodzaje planowanych inwestycji:

Trasa Bałtyk – Wałcz

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 1 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 2 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 3 z 3

Trasa Nadmorska

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 1 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 2 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 3 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 4 z 4

Trasa Pojezierna

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 1 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 2 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 3 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 4 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 5 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 6 z 6

Trasa Myśla – Tywa – Odra – Zalew 

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 1 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 2 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 3 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Myśla – Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 4 z 4

Załącznik nr 8.1 – Mapa szacunkowych kosztów budowy tras – cz.1

Załącznik nr 8.2 – Mapa szacunkowych kosztów budowy tras – cz.2

Załącznik nr 9 – Kluczowe odcinki inwestycyjne