Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Warsztaty konsultacyjne w Tarnowie dotyczące zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej

Warsztaty konsultacyjne w Tarnowie dotyczące zintegrowanej strategii rozwoju Centralnej Strefy Funkcjonalnej

16 września 2014

Spotkanie w Tarnowie, w gminie Łobez, miało na celu konsultację „Założeń do zintegrowanej strategii rozwoju CSF WZ”. Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele władz samorządowych z obszaru CSF, reprezentant władz Urzędu Marszałkowskiego, ekspert zewnętrzny oraz zespół RBGPWZ pod kierunkiem Dyrektora Stanisława Dendewicza. Reprezentację Urzędu Marszałkowskiego stanowiła…

Wizyta studyjna w Departamencie Planowania Przestrzennego Amsterdamu

Wizyta studyjna w Departamencie Planowania Przestrzennego Amsterdamu

15 września 2014

W dniach 10-12 września 2014 r. odbyła się trzydniowa wizyta studyjna, w ramach której pracownicy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej spotkali się z przedstawicielami Departamentu Planowania Przestrzennego Amsterdamu oraz obszaru metropolitalnego Hagi i Rotterdamu. Celem spotkania była wzajemna wymiana doświadczeń planistycznych. Pierwsze dwa dni poświęcone były zagadnieniom związanym…

Spotkanie konsultacyjne Studium morskiego Bałtyku w dniu 15 lipca 2014 r. w Gdyni

Spotkanie konsultacyjne Studium morskiego Bałtyku w dniu 15 lipca 2014 r. w Gdyni

16 lipca 2014

Spotkanie w Gdyni poświęcone było zaprezentowaniu stanu prac nad Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich oraz zebraniu uwag i komentarzy od interesariuszy. Studium opracowywane jest przez Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie Dyrektorów Urzędów Morskich. RBGPWZ bierze udział w pracach nad studium w ramach przygotowywanej ekspertyzy na podstawie umowy…

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Szczecinie

4 lipca 2014

W dniu 4 lipca 2014 r. w siedzibie RBGPWZ w Szczecinie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące planu wdrożeniowego opracowanego w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji dotyczącej spodziewanych rezultatów projektu URMA, celem zapoznania interesariuszy z działaniami podejmowanymi…

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

Konsultacje społeczne projektu URMA w Wołczkowie

25 czerwca 2014

W dniu 25 czerwca 2014 r. w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Wołczkowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Modelowego studium planu zagospodarowania przestrzennego wsi podmiejskiej na przykładzie wsi Wołczkowo, w ramach międzynarodowego projektu „URMA” partnerstwa miejsko-wiejskie w obszarach metropolitarnych. W ramach konsultacji przedstawiciele Regionalnego Biura Gospodarki…

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

V Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

20 października 2013

W dniach 20-21 listopada 2013 r., w Centrum Dydaktyczno–Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyła się piąta, jubileuszowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Głównymi tematami konferencji były: procesy gospodarcze na pograniczu, wybrane problemy społeczno-gospodarcze pogranicza, studium integracji przestrzennej…