Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Okresowa ocena Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

16 października 2012

Pragniemy poinformować, że w dniu 16 października 2012 roku Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podjął uchwałę nr 1690/12 o przyjęciu Okresowej oceny Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z 30 marca 2012 r., rozpoczęto prace nad okresową oceną Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa…

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

10 października 2012

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz…

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

5 października 2012

IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” odbyła się w dniach 3-4 października 2012 r. w Szczecinie. Poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami w przestrzeni międzynarodowej. Mogliśmy rozważać to zagadnienie w kontekście nowego podejścia do roli miast w polityce przestrzennej. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania…

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

12 września 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się się 11 września 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali konferencyjnej nr 1105 przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. W ramach warsztatów omówiono m.in. zapisy dla przykładowego obszaru działań szczególnych: „Miasta przygraniczne: Świnoujście,…

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

28 czerwca 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się 27 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z rzeką Odrą oraz wielokierunkowej współpracy transgranicznej i planowaniu przestrzennemu pod kątem powiązań komunikacyjnych…

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

26 czerwca 2012

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty wojewódzkie, poświęcone zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Na spotkanie zaproszono reprezentantów wszystkich stron porozumienia oraz przedstawicieli instytucji szczebla wojewódzkiego, odpowiedzialnych za kluczowe sfery: gospodarkę wodną, transport,…