Scroll to top
Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju  Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

Podsumowanie projektu Koncepcja rozwoju Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina

29 listopada 2015

Pragniemy poinformować, że ukończone zostały prace nad przygotowywaną koncepcją „TRMS - Transgraniczny Region Metropolitalny Szczecina”. Do prac nad projektem została powołana polsko-niemiecka Grupa Sterująca. Jej członkami byli oddelegowani ze strony polskiej przedstawiciele województwa…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Schwerinie

8 czerwca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło dwóch zagadnień. Pierwszym było posiedzenie polsko-niemieckiej Grupy Sterującej, działającej w ramach projektu TRMS, na którym omówione zostały zagadnienia związane z przygotowaniem i wydrukiem Raportu z I etapu prac nad projektem. Poinformowano…