Scroll to top
Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Szczecinie

25 marca 2015

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej odbyło się w Szczecinie w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Głównymi celami spotkania była wymiana informacji odnośnie opiniowania raportu z I etapu prac nad Koncepcją, omówienie stanu przygotowań do konferencji, omówienie możliwości…

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

Spotkanie Grupy Sterującej projektu TRMS w Neubrandenburg

8 grudnia 2014

Kolejne spotkanie Grupy Sterującej dotyczyło oceny stanu zaawansowania prac w ramach inicjatywy TRMS. Na początku spotkania omówiono efekty ostatnich działań i inicjatyw, w które zaangażowani byli członkowie zespołu. Podsumowano Okrągły Stół w Greifswaldzie, Komunalne Forum Sąsiedzkie…