Scroll to top
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z IV Międzynarodowej Konferencji, 3-4 października 2012 r.

6 października 2014

Konferencja poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami europejskimi. Wystąpienia prelegentów pozwoliły przyjrzeć się funkcjonowaniu takich metropolii jak Berlin, Kopenhaga czy Praga oraz odpowiedzieć min. na pytania jak usprawnić i wykorzystać współpracę z nimi…

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

Informacja o konferencjach „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”

24 grudnia 2013

Dokument stanowi podsumowanie wszystkich konferencji TPP, które poświęcone były uwarunkowaniom i możliwością współpracy transgranicznej, zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry, regionom metropolitalnym wraz z Transgranicznym Regionem Metropolitalnym Szczecina oraz wspieraniu…