Scroll to top
Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

Transgraniczne Planowanie Przestrzenne Publikacja z III Międzynarodowej Konferencji, 4-5 lipca 2011 r.

5 grudnia 2013

Konferencja poświęcona była dyskusji nad uwarunkowaniami rozwoju polityki miejskiej w ośrodkach metropolitalnych o złożonych procesach przekształceń, związanych z gospodarką morską oraz położeniem przygranicznym. Pierwszy dzień skupił się na funkcjonowaniu metropolii europejskich, natomiast…

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

Seminar of spatial planning in martime and coastal areas - Report 21-22 November 2011/ Szczecin

20 stycznia 2012

Opracowanie stanowi podsumowanie sesji tematycznych, które odbyły się w ramach seminarium. Zostały one poświęcone zagadnieniom z zakresu: morskiego planowania przestrzennego w kontekście uregulowań prawnych, danych naukowych o przestrzeni morskiej oraz Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi…