Scroll to top

INT 190

Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin

Program (źródło finansowania):
Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Lider Projektu:
Regionalne Biuro
Gospodarki Przestrzennej

Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Zagadnienia energetyczne i planistyczne w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych na obszarze wysp Uznam i Wolin

Czas trwania projektu:
październik 2020 – czerwiec 2022

Kontakt:
Justyna Strzyżewska
jst@rbgp.pl

Projekt MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin” realizowany jest w ramach programu Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska, oś IV – współpraca transgraniczna.

Główne przesłanie projektu: Analiza potencjału i możliwości wykorzystania źródeł energii odnawialnej (OZE) ze szczególnym uwzględnieniem transgranicznej przestrzeni wysp Uznam i Wolin.

Główne obszary aktywności w ramach projektu: gospodarka przestrzenna, efektywność energetyczna, koszyk energetyczny z analizą możliwości wykorzystania OZE w wytwarzaniu ciepła, energii elektrycznej oraz mobilności, ochrona walorów krajobrazowych, środowiskowych i szeroka akceptacja społeczna – z uwzględnieniem sezonowego wzrostu zapotrzebowania na energię.

Celem szczegółowym projektu jest intensyfikacja polsko-niemieckiej współpracy instytucjonalnej w zakresie zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających współpracy szerokiego grona interesariuszy z Polski i Niemiec.

Rezultatem podjętych działań będzie zaproponowanie optymalnego koszyka energetycznego oraz sformułowanie założeń dla budowy modelowego regionu OZE w kontekście sezonowości turystycznej, efektywności i niezależności energetycznej, redukcji CO2 i neutralności klimatu. Poprzez wypracowanie zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych oraz wspólną deklarację partnerów o wdrażaniu idei modelowego regionu OZE zostaną wskazane kierunki interwencji w obszarze transformacji energetycznej na wyspach Uznam i Wolin.

Partnerzy projektu: RBGPWZ w Szczecinie – partner wiodący, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie (ZUT), Gmina Miasto Świnoujście, Gmina Międzyzdroje oraz Ministerstwo Energii, Infrastruktury i Digitalizacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego (Schwerin, Niemcy).

Partnerzy stowarzyszeni: Uniwersytet Szczeciński, Państwowa Agencja ds. Energii i Ochrony Klimatu Meklemburgii Pomorza Przedniego (LEKA MV), gmina Wolin, Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Krajowego Pomorza Przedniego (AfRL), Powiat Vorpommern-Greifswald

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Prezentacja projektu MoRE na polsko-niemieckiej konferencji energetycznej „Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina”

Prezentacja projektu MoRE na polsko-niemieckiej konferencji energetycznej „Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina”

5 października 2020

W dniu 1 października 2020 roku odbyła konferencja pt.: „„Europejski Zielony Ład i skutki dla regionu metropolitalnego Szczecina” współorganizowana przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie oraz partnerów niemieckich. Głównym przesłaniem konferencji było przybliżenie uczestnikom możliwości jakie niesie ze sobą wprowadzenie planu działań na rzecz zrównoważonej gospodarki…

Oficjalne rozpoczęcie prac nad projektem MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

Oficjalne rozpoczęcie prac nad projektem MoRE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”

1 października 2020

W dniu 1 października 2020 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, jako partner wiodący oficjalnie rozpoczęło prace nad projektem MORE „Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Uznam i Wolin”. Projekt dotyczy zagadnień energetycznych i planistycznych w ujęciu transgranicznym z uwzględnieniem działań świadomościowych, wymagających…

Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region - Prezentacja stanu energetyki odnawialnej podczas polsko – niemieckiej konferencji „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25-26.08.2020 r.

Pomorze Zachodnie – Modelowy Zielony Region - Prezentacja stanu energetyki odnawialnej podczas polsko – niemieckiej konferencji „Zrównoważona gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25-26.08.2020 r.

28 sierpnia 2020

Północna Izba Gospodarcza była organizatorem dwudniowej konferencji pn. „Zrównoważona Gospodarka w Euroregionie Pomerania”, która odbyła się w Szczecinie w dniach 25 i 26 sierpnia 2020 r. Podczas konferencji prezentowane były zagadnienia z zakresu produkcji i wykorzystania OZE, technologii energetycznych i ekologii. Swoje wystąpienia mieli polscy i niemieccy przedstawiciele m.in. jednostek…