Scroll to top

AKTUALNOŚCI

I Warsztaty projektu TRMS, 24 września 2010 r. w Stargardzie

I Warsztaty projektu TRMS, 24 września 2010 r. w Stargardzie

24 września 2010

Pierwsze warsztaty inicjatywy Transgranicznego Regionu Metropolitalnego Szczecina odbyły się 24 września 2010 r. w Stargardzie i były poświęcone transportowi publicznemu i infrastrukturze technicznej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Członkowie wspólnego Komitetu: Pani Urszula Berlińska (Główny Specjalista, Sekretariat Euroregionu Pomerania), Pan Krzysztof Czosnowski (Zastępca Naczelnika…

II Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

II Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

28 czerwca 2010

W dniach 28-29 czerwca 2010 r. w auli Pomorskiej Akademii Medycznej odbyła się druga już konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne, poświęcona zagospodarowaniu przestrzennemu obszarów w korytarzu Odry oraz planowaniu przestrzennemu na obszarach morskich. Pierwszy dzień konferencji oficjalnie otwarty został przez Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Poświęcony był zagadnieniom…

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

Warsztaty planistyczne „Rozwój Obszarów Metropolitalnych”

22 maja 2010

W dniach 20-21 maja 2010 r. Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zorganizowało ogólnopolskie warsztaty planistyczne skierowane do przedstawicieli wojewódzkich służb planowania i regionalnych biur planowania przestrzennego. Głównym tematem warsztatów był „Rozwój obszarów metropolitalnych” oraz rola instrumentów planistycznych w tym…

I Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

I Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

29 czerwca 2009

W dniu 29 czerwca 2009 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się pierwsza edycja konferencji „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne”. Głównymi tematami konferencji były: transgraniczne uwarunkowania przestrzenne obszarów, doświadczenia współpracy transgranicznej na styku Polski i Niemiec, sposoby monitorowania i narzędzia nadzoru…