Scroll to top

AKTUALNOŚCI

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

Broszura informacyjna dotycząca Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Zachodniopomorskiego 2010

10 października 2012

Zapraszamy do zapoznania się z broszurą prezentującą najważniejsze informacje dotyczące obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XLV/530/10 z dnia 19 października 2010 roku. Plan formułuje cele gospodarowania przestrzenią województwa i zasady jej kształtowania oraz…

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

IV Konferencja Transgraniczne Planowanie Przestrzenne

5 października 2012

IV międzynarodowa konferencja z cyklu „Transgraniczne Planowanie Przestrzenne” odbyła się w dniach 3-4 października 2012 r. w Szczecinie. Poświęcona była wspieraniu powiązań miast polskich z metropoliami w przestrzeni międzynarodowej. Mogliśmy rozważać to zagadnienie w kontekście nowego podejścia do roli miast w polityce przestrzennej. W Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania…

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

Warsztaty IPPON w Warszawie w dniu 11 września 2012 r.

12 września 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się się 11 września 2012 r. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w sali konferencyjnej nr 1105 przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie. W ramach warsztatów omówiono m.in. zapisy dla przykładowego obszaru działań szczególnych: „Miasta przygraniczne: Świnoujście,…

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

Warsztaty wojewódzkie w ramach prac nad projektem IPPON, 27 czerwca 2012 r. Zielona Góra

28 czerwca 2012

Kolejne warsztaty w ramach prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec IPPON odbyły się 27 czerwca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym z rzeką Odrą oraz wielokierunkowej współpracy transgranicznej i planowaniu przestrzennemu pod kątem powiązań komunikacyjnych…

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

Warsztaty wojewódzkie w ramach Studium integracji przestrzennej IPPON, 26 czerwca 2012 r. Wrocław

26 czerwca 2012

W dniu 26 czerwca 2012 roku odbyły się warsztaty wojewódzkie, poświęcone zaprezentowaniu wyników dotychczasowych prac nad Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec. Na spotkanie zaproszono reprezentantów wszystkich stron porozumienia oraz przedstawicieli instytucji szczebla wojewódzkiego, odpowiedzialnych za kluczowe sfery: gospodarkę wodną, transport,…

Wizyta studyjna w siedzibie Związku Planistycznego Środkowej Nardenii w Karlsruche, Niemcy

Wizyta studyjna w siedzibie Związku Planistycznego Środkowej Nardenii w Karlsruche, Niemcy

18 czerwca 2012

W dniach 12-14 czerwca 2012 r. pracownicy Biura uczestniczyli w wizycie studyjnej, poświęconej zagadnieniom planowania przestrzennego w Środkowej Nadrenii. Spotkanie posłużyło wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy, która będzie pomocna min. przy projektach IPPON i TRMSZ. Pierwszego dnia wizyty pracownicy Biura zapoznali się z historią miast Heidelberg i Karlsruche oraz zwiedzili…