Scroll to top
Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

Karta charakterystyki gospodarczej WZ – 2019

28 listopada 2021

Karta zawiera informacje z zakresu struktury gospodarczej województwa zachodniopomorskiego. Ilustruje specyfikę rynku pracy oraz charakterystyczne dla regionu gałęzie gospodarcze wynikające z naturalnych i społecznych uwarunkowań.

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

Karta charakterystyki środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego - 2019

4 grudnia 2019

Karta zawiera ogólną charakterystykę środowiska przyrodniczego województwa zachodniopomorskiego na tle kraju i sąsiadujących województw, informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obszarów przyrodniczych prawnie chronionych, ich powierzchni, w tym w odniesieniu do pozostałych województw w kraju,…