Scroll to top

PROJEKT

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Projekt „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” zrealizowano ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie.  W ramach opracowania określono cztery priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

Głównym celem projektu jest rozwój turystyki rowerowej, poprzez stworzenie koncepcji docelowej spójnej sieci głównych tras rowerowych i tematycznych w województwie zachodniopomorskim. Projekt stanowi podstawę do spójnej realizacji tras rowerowych na terenie województwa zachodniopomorskiego, poprzez uporządkowanie inicjatyw – polegających na wpisaniu ich w kontekst regionalny, ponadregionalny i międzynarodowy.

Realizacja tras rowerowych prowadzona jest przez jednostki samorządu terytorialnego różnych poziomów oraz innych beneficjentów w zależności od własności i właściwości zarządczych dla poszczególnych odcinków dróg.

W listopadzie 2018 r. Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany dokument „Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, stanowiący drugą aktualizację wdrożeniową raportu końcowego z prac nad projektem.

Pierwsza aktualizacja
Koncepcji sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(wdrożenie)

Na podstawie „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przygotowano aktualizację raportu, stanowiącą podejście wdrożeniowe.

Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na dzień 19.04.2016r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r.

Koncepcja sieci tras rowerowych
Pomorza Zachodniego
(raport końcowy)

Koncepcja została przyjęta przez Zarząd Województwa w grudniu 2015. Dokument stanowi wytyczne dla beneficjentów, co pozwala na skuteczne wnioskowanie o dofinansowanie, poparte wskazanymi rozwiązaniami technicznymi i spójnym w skali województwa zakresem opracowania.

AKTUALNOŚCI

Drugie badania ruchu rowerowego w dniu 4 lipca 2015 r.

Drugie badania ruchu rowerowego w dniu 4 lipca 2015 r.

4 lipca 2015

Przeprowadziliśmy pomiary ruchu rowerowego w pięciu punktach pomiarowych (sobota w sezonie wakacyjnym). Badania te posłużą jako punkt odniesienia do monitoringu efektów realizacji projektu w kolejnych latach. Tym razem na punkcie w Dźwirzynie zanotowaliśmy rekordową liczbę rowerzystów. Z drugiej strony na punkcie przy szlakach rowerowych między Złocieńcem a Czaplinkiem pomimo dużego…

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Karlinie w dniu 3 lipca 2015 r.

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Karlinie w dniu 3 lipca 2015 r.

3 lipca 2015

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin: Borne Sulinowo, Szczecinek, Siemyśl, Grzmiąca, Biesiekierz, Barwice, Karlino, Biały Bór, Kołobrzeg, Białogard, Dygowo, Rąbino, Połczyn-Zdrój, Bobolice, Tychowo, Gościno, Rymań, a także inni interesariusze (m.in. nadleśnictwo Białogard, nadleśnictwo Połczyn-Zdrój, reprezentanci gmin Czaplinek i Świdwin). Urząd Marszałkowski WZ reprezentowała…

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Myśliborzu w dniu 29 czerwca 2015 r.

Spotkanie z przedstawicielami gmin i nadleśnictw w Myśliborzu w dniu 29 czerwca 2015 r.

29 czerwca 2015

Na zaproszenie burmistrza Myśliborza Piotra Sobolewskiego 29 czerwca odbyło się spotkanie konsultacyjne. Główny Projektant Michał Urbański pokazał prezentację na temat ogólnych założeń koncepcji, zebranych informacji ankietowych, istniejących szlaków turystycznych. Przedstawił również tło dla realizacji długodystansowych tras rowerowych dla efektów społeczno-gospodarczych. Janusz…

Kolejne przejazdy - trasa wzdłuż Zalewu w dniu 25 czerwca 2015 r.

Kolejne przejazdy - trasa wzdłuż Zalewu w dniu 25 czerwca 2015 r.

25 czerwca 2015

Kontynuujemy serię inwentaryzacyjnych przejazdów rowerowych, które maja na celu sprawdzenie stanu nawierzchni, przejezdności i możliwości wykorzystania dróg publicznych, leśnych i innych na potrzeby projektowanych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych. Na podstawie zebranych informacji oraz zdjęć powstanie interaktywna mapa przedstawiająca przebieg planowanych tras z zaznaczeniem zainwentaryzowanych…

Pierwsze przejazdy - trasa nadmorska  w dniu 12 czerwca 2015 r.

Pierwsze przejazdy - trasa nadmorska w dniu 12 czerwca 2015 r.

12 czerwca 2015

Rozpoczęliśmy serię inwentaryzacyjnych przejazdów rowerowych, które maja na celu sprawdzenie stanu nawierzchni, przejezdności i możliwości wykorzystania dróg publicznych, leśnych i innych na potrzeby projektowanych Koncepcji Sieci Tras Rowerowych. Na podstawie zebranych informacji oraz zdjęć powstanie interaktywna mapa przedstawiająca przebieg planowanych tras z zaznaczeniem zainwentaryzowanych…

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował rekomendowaną listę głównych korytarzy tras rowerowych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego zaakceptował rekomendowaną listę głównych korytarzy tras rowerowych

8 czerwca 2015

Główne trasy rowerowe: Nadmorska Pojezierna - dwie odnogi, jedna ze Szczecina, druga z Cedyni, łącząca się w okolicach Ińska i dalej biegnąca na wschód w stronę Szczecinka Bałtyk – Wałcz - dwie odnogi z Kołobrzegu i z Mielna przez Koszalin łączące się w Białogardzie Tywa – Odra - Zalew - wzdłuż rzeki Tywy i wschodniej części Zalewu Szczecińskiego z łącznikiem…