Scroll to top

PROJEKT

Pierwsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego 2016 – wdrożenie

Program (źródło finansowania):
RPO WZ 2007–2013

Podmiot odpowiedzialny:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie

Tematyka projektu:
Infrastruktura turystyczna, turystyka, mobilność,
gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Luty 2015 – grudzień 2015

Kontakt:
Michał Urbański
mur@rbgp.pl

Na podstawie „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego” przygotowano aktualizację raportu, stanowiącą podejście wdrożeniowe.

Niniejsza aktualizacja Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego prezentuje stan na 19.04.2016 r. na podstawie materiałów przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19.04.2016 r. Aktualne informacje, zamieszczone na mapie interaktywnej znajdziecie Państwo na stronie projektu www.rowery.rbgp.pl

Projekt Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Opracowanie określiło 4 priorytetowe trasy rowerowe obejmujące cały obszar województwa zachodniopomorskiego, z pełną informacją o ich przebiegu z uwzględnieniem infrastruktury istniejącej i wymagającej wybudowania oraz o szacunkowych kosztach w różnych wariantach ich przebiegu.

 

Aktualizacja informacji / 1 grudnia 2018

Pragniemy poinformować, że dostępna jest już nowa wdrożeniowa wersja dokumentu na rok 2018, znajdziecie ją Państwo w zakładce Koncepcja Tras rowerowych – więcej informacji

Załączniki:

Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego.

Raport końcowy z prac nad projektem.

Załącznik nr 1 – Słownik pojęć

Załącznik nr 2 – Klasyfikacja znaków rowerowych dla rowerzystów

Załącznik nr 5.1 – Zestawienie kosztów Trasy Nadmorskiej (NMR)

Załącznik nr 5.2 – Zestawienie kosztów Trasy Pojeziernej (PJZ)

Załącznik nr 5.3 – Zestawienie kosztów Trasy Bałtyk – Wałcz (BKW)

Załącznik nr 5.4 – Zestawienie kosztów Trasy Myśla – Tywa – Odra – Zalew (TOZ)

Załączniki nr 7.1 – 7.17 Mapy z przebiegami tras z podziałem na rodzaje planowanych inwestycji:

Trasa Bałtyk – Wałcz

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 1 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 2 z 3

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Bałtyk – Wałcz

Arkusz: BKW 3 z 3

Trasa Nadmorska

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 1 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 2 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 3 z 4

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Nadmorska

Arkusz: NMR 4 z 4

Trasa Pojezierna

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 1 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 2 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 3 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 4 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 5 z 6

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Pojezierna

Arkusz: PJZ 6 z 6

Trasa Tywa – Odra – Zalew 

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 1 z 5

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 2 z 5

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 3 z 5

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 4 z 5

Mapa: Przebieg tras z podziałem na typy rozwiązań projektowych

Trasa: Tywa – Odra – Zalew

Arkusz: TOZ 5 z 5

Załącznik nr 9 – Kluczowe odcinki inwestycyjne