Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu LAST MILE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu LAST MILE

26 lipca 2016

Pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 lipca 2016 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa w latach 2016-2020 oraz wyraził zgodę na realizację projektu.…

I międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 27 – 30 czerwca 2016 r. we Wschodnim Tyrolu

I międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 27 – 30 czerwca 2016 r. we Wschodnim Tyrolu

30 czerwca 2016

Spotkanie inaugurujące projekt LAST MILE odbyło się 27 czerwca w Wiedniu, w siedzibie Agencji ds. Środowiska Austrii, która jest liderem projektu. Spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych kwestii odnoszących się do polityk regionalnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz elastycznych systemów transportowych. W kolejnych dniach odbyły się wizyty studialne,…

I spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE w dniu 14 czerwca 2016 r. w Szczecinie

I spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE w dniu 14 czerwca 2016 r. w Szczecinie

14 czerwca 2016

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 czerwca 2016 r. w siedzibie Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie. Towarzyszyła mu znacząca reprezentacja ze strony regionalnych interesariuszy – przedstawicieli lokalnych władz i przedstawicieli gmin, operatorów i organizatorów transportu publicznego, uwzględniając również przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego…