Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

VI spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE wraz z podpisaniem Listu Intencyjnego, 11 września 2017 r. w Wolinie

VI spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE wraz z podpisaniem Listu Intencyjnego, 11 września 2017 r. w Wolinie

11 września 2017

Celem VI spotkania regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy włodarzami czterech gmin priorytetowych w projekcie (Dziwnów, Kamień Pomorski, Międzyzdroje i Wolin) a Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego. Było to zwieńczenie ponad roku prac i wnikliwych analiz Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego…

IV międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE w dniach 19 – 22 czerwca 2017 r. w Luksemburgu

IV międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE w dniach 19 – 22 czerwca 2017 r. w Luksemburgu

23 czerwca 2017

W dniach 19 - 22 czerwca w Parku Krajobrazowym Górnej Sûre w Luksemburgu odbyło się czwarte spotkanie regionalnych partnerów projektu Last Mile. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń międzynarodowych w zakresie działających w tym regionie elastycznych systemów transportowych. Jednym z nich była sezonowa wypożyczalnia rowerów “Rent-a-bike Ardennes”, umożliwiająca…

V spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 7 czerwca 2017 r. w Dziwnowie

V spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 7 czerwca 2017 r. w Dziwnowie

7 czerwca 2017

V spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym, które odbyło się w formule warsztatowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje i Kamień Pomorski oraz reprezentanci firmy PKS Kamień Pomorski. Celem spotkania było przedstawienie propozycji możliwych działań na obszarze gmin priorytetowych w kontekście wykorzystania systemów…

Drugi biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

Drugi biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

21 kwietnia 2017

Tematem drugiego numeru newsletteru LAST MILE było podsumowanie trzeciego międzyregionalnego spotkania wymiany doświadczeń w miejscowości Warna w Bułgarii oraz pierwsze wnioski z opracowywanych przez partnerów projektu analiz uwarunkowań regionalnych i barier. Dodatkowo, w ramach newsletteru, swoje spostrzeżenia w zakresie wpływu projektu LAST MILE na obszary turystyczne oraz możliwości…

IV spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 30 marca 2017 r. w Szczecinie

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 30 marca 2017 r. w Szczecinie

30 marca 2017

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym z serii spotkań mających na celu przedstawienie zaawansowania dotychczasowych prac, zdanie relacji i wskazanie wniosków z wizyt studialnych oraz zebranie uwag, co do dalszych działań w ramach projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i włodarze gmin leżących w obszarze działania projektu, reprezentanci środowiska…

III międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 6 – 9 marca 2017 r. w Warnie

III międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 6 – 9 marca 2017 r. w Warnie

10 marca 2017

W ramach trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w Warnie, skupiono się na zagadnieniach dotyczących transportu łączonego oraz innowacyjnych technologiach i inteligentnej infrastrukturze w kontekście mobilności sezonowej na obszarach turystycznych. W ramach dobrych praktyk zaprezentowano sezonową linię autobusu 209 z Warny do znanego kurortu Złote Piaski oraz elastyczne usługi…