Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Analiza dokumentów planistycznych na potrzeby  projektu LAST MILE ukończona

Analiza dokumentów planistycznych na potrzeby projektu LAST MILE ukończona

1 lutego 2017

Ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym identyfikacji i analizy merytorycznej dokumentów strategicznych wybranych gmin i powiatów, mających w swoim zakresie lub wywołujących wpływ na rozwój i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów elastycznych. Pod uwagę brano dokumenty wszystkich poziomów zarządzania: od krajowego przez…

III spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

6 grudnia 2016

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było pierwszym spotkaniem w formule warsztatowej. Do wzięcia w nim udziału zaproszono gminy, które zostały zdefiniowane jako priorytetowe na obszarze prowadzonego projektu. Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów stykają się z problematyką ostatniej mili w transporcie publicznym na co dzień, a jednocześnie będąc gminami…

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

30 listopada 2016

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem, podsumowującym pierwsze półrocze prac nad projektem oraz dwa międzyregionalne spotkania wymiany doświadczeń. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu w siedzibie Austriackiej Agencji ds. Ochrony Środowiska w Wiedniu, skąd pochodzi lider projektu - było to spotkanie inauguracyjne, połączone z wizytą studialną we Wschodnim Tyrolu.…

II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 17 – 20 października 2016 r. w Katalonii

II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 17 – 20 października 2016 r. w Katalonii

21 października 2016

Podczas drugiego spotkania projektowego w Barcelonie, w dniach 17 – 20 października, podsumowano dotychczasowy rezultat prac nad projektem w ramach semestru pierwszego. Program spotkania obejmował także wizyty studialne, dające możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem elastycznych rozwiązań transportowych w zakresie zrównoważonej mobilności oraz warsztaty w formule world cafe, których…

Analiza funkcjonowania transportu publicznego dla wybranych gmin nadmorskich już dostępna!

Analiza funkcjonowania transportu publicznego dla wybranych gmin nadmorskich już dostępna!

30 września 2016

W ramach działań projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim, dotyczącym analizy występowania i funkcjonowania transportu publicznego, w tym istniejących systemów transportu elastycznego (carpooling, carsharing, bikesharing) na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno. Opracowanie zawiera dane i analizy z obszaru wskazanych…

II spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 22 września 2016 r. w Szczecinie

II spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 22 września 2016 r. w Szczecinie

22 września 2016

Spotkanie odbyło się 22 września 2016 r. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Ponownie towarzyszyła mu znacząca reprezentacja głównych regionalnych interesariuszy, którzy wzięli również udział w I spotkaniu otwierającym, które odbyło się w czerwcu 2016 r. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowiska…