Scroll to top

MOBILIADA

Gra do pobrania

Opracowanie:
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej
Województwa Zachodniopomorskiego

Poniżej zamieszczone zostały wszystkie materiały niezbędne do korzystania z gry Mobiliada. Materiały są przygotowane do drukowania na drukarkach użytku domowego. Planszę można wydrukować we fragmentach, karty transportu, akcji i atrakcji zostały przygotowane do wydruku na formacie A4. Po wydruku należy skleić front i rewers kart, następnie wyciąć je wzdłuż linii. Karty postaci można wydrukować i nakleić na sztywny karton, można również grać dowolnymi pionkami lub innymi drobnymi przedmiotami.

KOMPLET GRY

Komplet gry
Jeśli chcesz pobrać pełen komplet gry, skorzystaj z ikony obok. W jednym spakowanym pliku (zip) znajdziesz wszystkie elementy potrzebne do rozgrywki (plansza, karty, figurki oraz instrukcja). Jeśli chcesz ściągnąć lub podejrzeć tylko wybrany element, skorzystaj z poniższej listy.

ELEMENTY GRY

Plansza
Głównym założeniem przy opracowaniu planszy było nawiązanie do układu geograficznego i komunikacyjnego Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SOM). Ze względu na przyjętą skalę oraz postawienie na atrakcyjną mechanikę rozgrywki koniecznym było zastosowanie pewnych uproszczeń. Przystankami na planszy są miejsca ciekawe i warte zobaczenia, nie tylko te znane z katalogów turystycznych. Poza granicą obszaru gry pokazano również przykłady atrakcji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie SOM.

Karty transportu
Karty transportu pełnią w grze rolę biletów umożliwiających poruszanie się po planszy – określają jakim środkiem transportu i po jakich drogach gracz może się poruszać – kolory biletów odpowiadają kolorom dróg na planszy. Każda z kart zawiera również informację o ile pól może się przesunąć gracz w zależności od środka transportu. Zagrywając kartę transportu wodnego lub kartę rowerową można pokonać jeden przystanek, karta autobusowa pozwala na przejechanie dwóch, a kolejowa aż trzech przystanków w jednej turze.

Karty akcji
Karty akcji zwiększają dynamikę rozgrywki oraz dodają do gry dodatkowy aspekt strategiczny. Mogą być wykorzystywane do uzyskania przewagi poprzez wspomaganie ruchów gracza lub sabotowanie i ograniczanie ruchów oponentów. Mogą mieć charakter indywidualny i dotyczyć tylko jednego wybranego gracza lub grupowy, wpływający na wszystkich graczy biorących udział w rozgrywce. Umiejętne wykorzystanie kart akcji może zdecydować o zwycięstwie. Liczba kart jest ograniczona więc pamiętaj o dobrym planowaniu!

Karty atrakcji – obszar północny
Kolor żółty. Obszar nadmorski, ściśle związany z wypoczynkiem nad Bałtykiem. Obejmuje wyspę Wolin i polską część wyspy Uznam z szerokimi plażami oraz popularnymi miejscowościami wypoczynkowymi.

Karty atrakcji – obszar wschodni
Niebieskie karty. Środkowy obszar planszy o charakterze leśnym i łąkowym. Obejmuje wschodni brzeg Zalewu Szczecińskiego oraz Odry Zachodniej, z terenami podmokłymi i rezerwatami przyrody.

Karty atrakcji – obszar zachodni
Czerwone karty – Obszar od zachodniego brzegu Zalewu Szczecińskiego do granicy kraju. Obejmuje tereny zabudowy miejskiej oraz liczne tereny leśne, między innymi obszar Puszczy Wkrzańskiej.

Karty atrakcji – obszar południowy
Zielone karty. Obszar bogaty w tereny chronione programem Natura 2000 z licznymi jeziorami, lasami i obszarami pól uprawnych. Przez obszar biegnie Zachodniopomorska Pętla Szlaku Cysterskiego stanowiącego część Europejskiego Szlaku Kulturowego.

Figurki postaci
Gracze mają do wyboru osiem pionków przedstawiających członków rodziny Mobilków. Każdy to odrębny charakter i inny ulubiony środek transportu. Pamiętaj jednak, że na starcie wszyscy mają równe szanse! Chcesz lepiej poznać wszystkich bohaterów? Zajrzyj tutaj.

Znaczniki atrakcji
W oryginalnej wersji gry znaczniki atrakcji stanowią 24 drewniane pionki w czterech kolorach odpowiadających kolorom kart atrakcji, w wersji do pobrania przygotowano specjalną kartę A4 ze znacznikami do samodzielnego wydrukowania i wycięcia.

Podręcznik do gry
Z podręcznika do gry dowiesz się wszystkiego o zasadach gry i przebiegu rozgrywki. Poznasz też przydatne wskazówki, które mogą pomóc w zwycięstwie. Ponadto, w podręczniku zawarto szereg ciekawych informacji o projektach związanych ze zrównoważoną mobilnością oraz o inicjatywach transportowych realizowanych w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym.

Pudełko 
Gra nie może obyć się bez odpowiedniego pudełka. W tym celu przygotowane zostały specjalne formaty oklein na górę i dół pudełka dostosowane do popularnego formatu 30x30x8cm.