Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

3 lipca 2018

Opracowanie eksperckie, realizowane w ramach projektu LAST MILE i dotyczące analizy możliwych form powołania i funkcjonowania systemu transportowego Bus Nadmorski zostało ukończone. Według założeń, podstawowym zadaniem systemu będzie połączenie w okresie sezonu letniego/wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich. Poza sezonem system powinien wspierać potrzeby transportowe…

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

3 lipca 2018

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy możliwych form działania Koordynatora Transportowego (KT), którego podstawowym zadaniem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego. Opracowanie zawiera analizy: możliwych form działalności KT w…

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

8 czerwca 2018

Szóste spotkanie projektowe odbyło się w dniach 4 - 7 czerwca, w Koszycach i Parku Narodowym Słowacki Raj, który jest obszarem działań pilotażowych projektu dla partnerów ze Słowacji. Przedstawiciele sześciu krajów europejskich po raz ostatni mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie transportu elastycznego. Tematem wiodącym spotkania były procesy tworzenia…

IX spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach

IX spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach

23 maja 2018

W IX spotkaniu regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE uczestniczyli przedstawiciele gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego oraz Pan Marcin Gromadzki, ekspert ds. publicznego transportu zbiorowego i właściciel firmy eksperckiej Public Transport Consulting. Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie analiz dotyczących możliwości powołania Koordynatora…

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 28 marca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 28 marca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim

29 marca 2018

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym, które odbyło się w formule warsztatowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje i Kamień Pomorski oraz reprezentanci Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem spotkania było omówienie wyników ankiet…

Czwarty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Czwarty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

6 lutego 2018

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #04) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie piątego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w naszym regionie, raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań, sprawozdanie z warsztatów InnovaSUMP oraz wywiady…