Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Piąty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE

Piąty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE

29 listopada 2018

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #05) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie szóstego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w Koszycach (Słowacja), raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań oraz opis najważniejszych wniosków i rekomendacji…

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE

Konferencja podsumowująca pierwszy etap projektu LAST MILE

19 września 2018

Podsumowanie pierwszego etapu prac oraz prezentacja działań zaplanowanych do realizacji w kolejnych dwóch latach trwania projektu została zaprezentowana podczas Konferencji podsumowującej, która odbyła się 19 września 2018 r. w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. „LAST MILE - zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych” to międzynarodowy…

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski ukończona!

Analiza ekonomiczna systemu transportowego Bus Nadmorski ukończona!

18 września 2018

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy ekonomicznej (możliwości finansowania) dla procesu powołania i funkcjonowania systemu transportowego pod roboczą nazwą Bus Nadmorski, którego podstawowym zadaniem będzie połączenie w okresie sezonu wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów…

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

Ukończono prace nad analizą możliwości uruchomienia systemu transportowego Bus Nadmorski!

3 lipca 2018

Opracowanie eksperckie, realizowane w ramach projektu LAST MILE i dotyczące analizy możliwych form powołania i funkcjonowania systemu transportowego Bus Nadmorski zostało ukończone. Według założeń, podstawowym zadaniem systemu będzie połączenie w okresie sezonu letniego/wakacyjnego potencjału turystycznego czterech gmin nadmorskich. Poza sezonem system powinien wspierać potrzeby transportowe…

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

Analiza w zakresie możliwości powołania Koordynatora Transportowego dla gmin nadmorskich już dostępna!

3 lipca 2018

W ramach projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym analizy możliwych form działania Koordynatora Transportowego (KT), którego podstawowym zadaniem będzie organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie czterech gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego. Opracowanie zawiera analizy: możliwych form działalności KT w…

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

VI międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE Koszyce

8 czerwca 2018

Szóste spotkanie projektowe odbyło się w dniach 4 - 7 czerwca, w Koszycach i Parku Narodowym Słowacki Raj, który jest obszarem działań pilotażowych projektu dla partnerów ze Słowacji. Przedstawiciele sześciu krajów europejskich po raz ostatni mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi rozwiązaniami w zakresie transportu elastycznego. Tematem wiodącym spotkania były procesy tworzenia…