Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

IX spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach

IX spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 22 maja 2018 r. w Międzyzdrojach

23 maja 2018

W IX spotkaniu regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE uczestniczyli przedstawiciele gmin nadmorskich: Wolina, Dziwnowa, Międzyzdrojów i Kamienia Pomorskiego oraz Pan Marcin Gromadzki, ekspert ds. publicznego transportu zbiorowego i właściciel firmy eksperckiej Public Transport Consulting. Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie analiz dotyczących możliwości powołania Koordynatora…

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 28 marca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 28 marca 2018 r. w Kamieniu Pomorskim

29 marca 2018

VIII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym, które odbyło się w formule warsztatowej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Wolin, Dziwnów, Międzyzdroje i Kamień Pomorski oraz reprezentanci Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego i Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Celem spotkania było omówienie wyników ankiet…

Czwarty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Czwarty biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

6 lutego 2018

Nowy biuletyn informacyjny (Newsletter #04) zawiera podsumowanie najważniejszych działań kolejnego półrocza prac w ramach projektu LAST MILE. Wśród prezentowanych informacji znajdują się m.in. podsumowanie piątego międzynarodowego spotkania partnerów projektu w naszym regionie, raport z postępu prac nad regionalnymi planami działań, sprawozdanie z warsztatów InnovaSUMP oraz wywiady…

VII spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 5 grudnia 2017 r. w Szczecinie

VII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 5 grudnia 2017 r. w Szczecinie

6 grudnia 2017

VII spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym z serii spotkań mających na celu przedstawienie stanu zaawansowania dotychczasowych prac, zdanie relacji i wskazanie wniosków z wizyt studialnych oraz zebranie uwag, co do dalszych działań w ramach projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i włodarze gmin leżących w obszarze działania projektu, reprezentanci…

V międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 9 – 12 października 2017 r. Pomorze Zachodnie

V międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 9 – 12 października 2017 r. Pomorze Zachodnie

13 października 2017

W dniach 9 - 12 października odbyło się w naszym regionie piąte spotkanie partnerów projektu Last Mile. Pierwszego dnia wizyty zaprezentowano aktualne działania w zakresie rozwoju systemów transportu zrównoważonego na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (elastyczne systemy transportowe – transport na żądanie, Szczecińska Kolej Metropolitalna) oraz cele i wyzwania wynikające…

Trzeci biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

Trzeci biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

15 września 2017

Tematem trzeciego biuletynu informacyjnego jest podsumowanie ostatniego międzyregionalnego spotkania partnerów projektu, które odbyło się w Parku Krajobrazowym Górnej Sure i Our w Luksemburgu oraz pierwsze wspólne wnioski z syntezy analiz regionalnych. Pierwsza z analiz odnosi się do ekonomicznych, instytucjonalnych i prawnych uwarunkowań i barier, które mogą przyczyniać się do sukcesywnego…