Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

III spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

6 grudnia 2016

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było pierwszym spotkaniem w formule warsztatowej. Do wzięcia w nim udziału zaproszono gminy, które zostały zdefiniowane jako priorytetowe na obszarze prowadzonego projektu. Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów stykają się z problematyką ostatniej mili w transporcie publicznym na co dzień, a jednocześnie będąc gminami…

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

30 listopada 2016

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem, podsumowującym pierwsze półrocze prac nad projektem oraz dwa międzyregionalne spotkania wymiany doświadczeń. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu w siedzibie Austriackiej Agencji ds. Ochrony Środowiska w Wiedniu, skąd pochodzi lider projektu - było to spotkanie inauguracyjne, połączone z wizytą studialną we Wschodnim Tyrolu.…

II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 17 – 20 października 2016 r. w Katalonii

II międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 17 – 20 października 2016 r. w Katalonii

21 października 2016

Podczas drugiego spotkania projektowego w Barcelonie, w dniach 17 – 20 października, podsumowano dotychczasowy rezultat prac nad projektem w ramach semestru pierwszego. Program spotkania obejmował także wizyty studialne, dające możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem elastycznych rozwiązań transportowych w zakresie zrównoważonej mobilności oraz warsztaty w formule world cafe, których…

Analiza funkcjonowania transportu publicznego dla wybranych gmin nadmorskich już dostępna!

Analiza funkcjonowania transportu publicznego dla wybranych gmin nadmorskich już dostępna!

30 września 2016

W ramach działań projektu LAST MILE ukończono prace nad opracowaniem eksperckim, dotyczącym analizy występowania i funkcjonowania transportu publicznego, w tym istniejących systemów transportu elastycznego (carpooling, carsharing, bikesharing) na obszarze gmin Wolin, Międzyzdroje, Dziwnów, Kamień Pomorski, Przybiernów i Nowe Warpno. Opracowanie zawiera dane i analizy z obszaru wskazanych…

II spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 22 września 2016 r. w Szczecinie

II spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 22 września 2016 r. w Szczecinie

22 września 2016

Spotkanie odbyło się 22 września 2016 r. w Szczecinie na Uniwersytecie Szczecińskim, na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług. Ponownie towarzyszyła mu znacząca reprezentacja głównych regionalnych interesariuszy, którzy wzięli również udział w I spotkaniu otwierającym, które odbyło się w czerwcu 2016 r. Ponadto, w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele środowiska…

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu LAST MILE

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wyraził zgodę na podpisanie umowy dotyczącej realizacji projektu LAST MILE

26 lipca 2016

Pragniemy poinformować, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 26 lipca 2016 r. podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy dotyczącej realizacji projektu „LAST MILE – zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili w regionach turystycznych”, finansowanego ze środków programu INTERREG Europa w latach 2016-2020 oraz wyraził zgodę na realizację projektu.…