Scroll to top

LAST MILE

Zrównoważona mobilność na obszarze ostatniej mili
w regionach turystycznych

Program:
INTERREG EUROPA

Lider Projektu:
Ministerstwo Środowiska Austrii

Tematyka projektu:
transport publiczny, turystyka mobilność, gospodarka niskoemisyjna

Czas trwania projektu:
Faza I: 01/04/2016 – 30/09/2018
Faza II: 01/10/2018 – 30/09/2020

Kontakt:
Maciej Łapko
mla@rbgp.pl

Międzynarodowy projekt „LAST MILE – zrównoważona mobilność w obszarach ostatniej mili w regionach turystycznych”, realizowany jest w ramach programu Interreg Europa. Polskim partnerem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie reprezentowane przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Wśród międzynarodowego zespołu projektowego znaleźli się reprezentanci regionów i instytucji z Austrii, Hiszpanii, Bułgarii, Słowacji i Luksemburga.

Jednym z celów projektu LAST MILE jest poszukiwanie rozwiązań dla zrównoważonego i elastycznego transportu w regionach turystycznych. Dotyczy to w szczególności problematyki „ostatniej mili”, czyli sposobu dotarcia od ostatniego przystanku transportu publicznego do atrakcji turystycznej, wydarzenia kulturalnego, miejsca zamieszkania czy obiektu użyteczności publicznej. W takim przypadku rozwiązaniem jest często odpowiedni system transportu elastycznego będący uzupełnieniem oferty tradycyjnego transportu publicznego.

Rozwiązania transportu elastycznego opierają się w dużej mierze na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, wyraźnie wpisują się w założenia gospodarki niskoemisyjnej oraz odpowiadają na dynamicznie zmieniające się zapotrzebowanie na usługi transportowe. Ze względu na swoją podstawową zasadę działania (elastyczność) są lepiej dopasowane do faktycznego zapotrzebowania, a przez to często znacznie ekonomiczniejsze i efektywniejsze w eksploatacji.

AKTUALNOŚCI PROJEKTU

Drugi biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

Drugi biuletyn informacyjny projektu LAST MILE jest już dostępny!

21 kwietnia 2017

Tematem drugiego numeru newsletteru LAST MILE było podsumowanie trzeciego międzyregionalnego spotkania wymiany doświadczeń w miejscowości Warna w Bułgarii oraz pierwsze wnioski z opracowywanych przez partnerów projektu analiz uwarunkowań regionalnych i barier. Dodatkowo, w ramach newsletteru, swoje spostrzeżenia w zakresie wpływu projektu LAST MILE na obszary turystyczne oraz możliwości…

IV spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 30 marca 2017 r. w Szczecinie

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 30 marca 2017 r. w Szczecinie

30 marca 2017

IV spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było kolejnym z serii spotkań mających na celu przedstawienie zaawansowania dotychczasowych prac, zdanie relacji i wskazanie wniosków z wizyt studialnych oraz zebranie uwag, co do dalszych działań w ramach projektu. W spotkaniu brali udział przedstawiciele i włodarze gmin leżących w obszarze działania projektu, reprezentanci środowiska…

III międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 6 – 9 marca 2017 r. w Warnie

III międzyregionalne spotkanie partnerów projektu LAST MILE, 6 – 9 marca 2017 r. w Warnie

10 marca 2017

W ramach trzeciego międzynarodowego spotkania projektowego w Warnie, skupiono się na zagadnieniach dotyczących transportu łączonego oraz innowacyjnych technologiach i inteligentnej infrastrukturze w kontekście mobilności sezonowej na obszarach turystycznych. W ramach dobrych praktyk zaprezentowano sezonową linię autobusu 209 z Warny do znanego kurortu Złote Piaski oraz elastyczne usługi…

Analiza dokumentów planistycznych na potrzeby  projektu LAST MILE ukończona

Analiza dokumentów planistycznych na potrzeby projektu LAST MILE ukończona

1 lutego 2017

Ukończono prace nad opracowaniem eksperckim dotyczącym identyfikacji i analizy merytorycznej dokumentów strategicznych wybranych gmin i powiatów, mających w swoim zakresie lub wywołujących wpływ na rozwój i funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego ze szczególnym uwzględnieniem systemów elastycznych. Pod uwagę brano dokumenty wszystkich poziomów zarządzania: od krajowego przez…

III spotkanie regionalnych interesariuszy  projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE, 6 grudnia 2016 r. w Dworze Wolińskim

6 grudnia 2016

III spotkanie regionalnych interesariuszy projektu LAST MILE było pierwszym spotkaniem w formule warsztatowej. Do wzięcia w nim udziału zaproszono gminy, które zostały zdefiniowane jako priorytetowe na obszarze prowadzonego projektu. Kamień Pomorski, Wolin, Międzyzdroje i Dziwnów stykają się z problematyką ostatniej mili w transporcie publicznym na co dzień, a jednocześnie będąc gminami…

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

Pierwszy biuletyn informacyjny projektu LAST MILE już dostępny!

30 listopada 2016

Zachęcamy do zapoznania się z naszym najnowszym newsletterem, podsumowującym pierwsze półrocze prac nad projektem oraz dwa międzyregionalne spotkania wymiany doświadczeń. Pierwsze z nich odbyło się w czerwcu w siedzibie Austriackiej Agencji ds. Ochrony Środowiska w Wiedniu, skąd pochodzi lider projektu - było to spotkanie inauguracyjne, połączone z wizytą studialną we Wschodnim Tyrolu.…